Sourdough

Sourdough
คลาสเบื้องต้นเกี่ยวกับขนมปังเปรี้ยว Sourdough ในคลาสนี้จะได้ทำความรู้จักอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับขั้นตอนการหมักยีสต์ซาวโดว์และการนำมาใช้ผสมในขนมปัง การคำนวนสูตรเพื่อนำไปใช้เองแบบ baker percentage เทคนิคการผสม เทคนิคการนวดแบบใช้มือ และเครื่อง เทคนิคการขึ้นรูป การกรีดลวดลาย ไปจนถึงเทคนิกการอบ โดยจะใช้วัตถุดิบของแป้งขนมปังขาวและ sourdough starter เป็นหลัก โดยจะเน้นหลักการขึ้นรูปแบบ batard และ round shaping เป็นหลัก

WORKSHOP DATE August 10th, 2020
HOURS 9.00 - 15.00น.

PRICING:

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 6000 บาท
รับไม่เกิน 5 ท่าน

DATE:

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020
เวลา 9.00 – 15.00 น.

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 6000 บาท
รับไม่เกิน 5 ท่าน

POLICIES

หมายเหตุ
นโยบายการยกเลิกการจอง
*ท่านสามารถทำยกเลิกการจองได้ภายใน 30 วัน ก่อนวันเรียนจริง
หากต้องการยกเลิกหลังจากนี้ ให้นับว่าการยกเลิกเป็นโมฆะ
ทางร้านจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*ในกรณีการเลือน หรือเปลี่ยนคลาส สามารถทำได้ก่อน 30
วันของคลาสที่ต้องการลงเรียนจะเริ่ม

สถานที่
flour flour loaf
200, 13 B Avenue,
ตำบลสุเทพ, เชียงใหม่
50200