Creme Brûlée Bomboloni Donut Workshop

Bomboloni โดนัทสไตล์อิตาเลียนแบบไม่มีรู แต่มีไส้ โดยใช้เนื้อขนมปังแบบ brioche มาเป็นตัวโดว์​
ใน workshop นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการขึ้นโดว์ ในทุกเทคนิค ตั้งแต่นวด
ขึ้นรูปและเทคนิคการทอดรวมถึงการกวนไส้วานิลาคัสตาร์ด ตกแต่งด้วยน้ำตาลไหม้ให้ดูน่ารับประทาน

WORKSHOP DATES April 6th, 2020
HOURS 9.00 - 12.00 น.

PRICING:

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3450 บาท
รับไม่เกิน 5 ท่าน

DATE:

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2020
เวลา 9.00 – 12.00

POLICIES

หมายเหตุ
นโยบายการยกเลิกการจอง
*ท่านสามารถทำยกเลิกการจองได้ภายใน 30 วัน ก่อนวันเรียนจริง หากต้องการยกเลิกหลังจากนี้ ให้นับว่าการยกเลิกเป็นโมฆะ ทางร้านจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*ในกรณีการเลือน หรือเปลี่ยนคลาส สามารถทำได้ก่อน 30
วันของคลาสที่ต้องการลงเรียนจะเริ่ม

สถานที่
flour flour loaf
200, 13 B Avenue,
ตำบลสุเทพ, เชียงใหม่
50200