Baked Donut Workshop

โดนัทแบบทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบโนัทเนื้อเค้กนุ่มเบาละลายในปาก ใน workshop นี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการผสม
โดนัทเนื้อเค้กด้วยกัน 2 สูตรคือวานิลาและชอคโกแลต รวมถึงการอบ และการนำมาตกแต่งให้ดูน่ารับประทาน
โดยใช้ Icing flavouring (ผสม glazing ด้วยกัน 3 รส คือ chocolate, strawberry และ peanut butter)

WORKSHOP DATES October 12th, 2020
HOURS 10:00 - 12:00 น.

PRICING:

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 2900 บาท
รับไม่เกิน 5 ท่าน

DATE:

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2020
เวลา 10.00 – 12.00 น.

POLICIES

หมายเหตุ
นโยบายการยกเลิกการจอง
*ท่านสามารถทำยกเลิกการจองได้ภายใน 30 วัน ก่อนวันเรียนจริง หากต้องการยกเลิกหลังจากนี้ ให้นับว่าการยกเลิกเป็นโมฆะ ทางร้านจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
*ในกรณีการเลือน หรือเปลี่ยนคลาส สามารถทำได้ก่อน 30
วันของคลาสที่ต้องการลงเรียนจะเริ่ม

สถานที่
flour flour loaf
200, 13 B Avenue,
ตำบลสุเทพ, เชียงใหม่
50200